Monitoring GPS – obawy pracowników

0
2677

Wdrożenie systemu monitorowania pojazdów służbowych to dla wielu firm poważny dylemat. Z jednej strony taka decyzja pociąga za sobą wiele benefitów, jak na przykład redukcja kosztów, zwiększenie efektywności floty czy podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Na drugim biegunie jest jednak reakcja pracowników. Pracodawcy obawiają się niezadowolenia, które w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do zmiany pracy.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych anonimowe badania pracowników pokazały, że wiele firm mylnie przewiduje reakcję swoich pracowników. Nie jest prawdą, że stosowanie monitoringu będzie przez nich ocenianie jednoznacznie negatywnie. Nie jest również prawdą, że pracownicy nie będą beneficjentami wdrożonych rozwiązań. Co pokazały wyniki ankiety?

Czy pracownicy boją się monitoringu?

Wyniki są bardzo ciekawe i pokazują wyraźnie różnice pomiędzy pracownikami, których pojazdy są już monitorowane i pracownikami, dla których takie rozwiązanie byłoby nowością. W pierwszej grupie odsetek badanych negatywnie oceniających monitoring wyniósł zaledwie 5 procent. W tej samej grupie aż 54 procent ankietowanych było zadowolonych z wdrożenia systemu monitoringu GPS. Wyniki w drugiej grupie nie były aż tak dobre. Pozytywne zdanie wyraziło jedynie 16 procent ankietowanych, a negatywne aż 38 procent. 6 procent respondentów zdecydowałoby się na zmianę pracy, gdyby ich firma wdrożyła monitoring pojazdów. Różnica w wynikach dobitnie pokazuje, że nieznajomość rozwiązań powoduje znaczne pogorszenie ich oceny. Potwierdza to prawdziwość popularnego powiedzenia, że najbardziej boimy się rzeczy, których nie znamy.

Co pracownicy lubią w monitoringu GPS?

Bardzo duży odsetek badanych potwierdził, że wdrożenie systemu monitoringu GPS pojazdów flotowych przyniósł korzyści zarówno firmie jak i jej pracownikom. Wśród najważniejszych benefitów ankietowani wskazali:

  • Możliwość dokładnej analizy pokonywanych tras i czasów przejazdu.
  • Zwiększenie odpowiedzialności pracowników za wykonywane zadania.
  • Pewność, że wykonana praca zostanie należycie rozliczona i opłacona.
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.
  • Podniesienie efektywności pracy.

Ciekawostką jest fakt, że aż 61 procent respondentów uważało, że po wdrożeniu systemu monitoringu ich relacje z pracodawcą uległy poprawie, a obie strony zaczęły darzyć się większym zaufaniem.

Warto podkreślić, że benefity wskazywane przez pracowników pokrywają się z korzyściami wskazywanymi przez zarządzających flotami. Wniosek nasuwa się jeden – pracownicy i pracodawcy mają podobne lub takie same cele, a wszystkie narzędzia pomagające w ich osiągnięciu oceniane są przeważająco pozytywnie.

Świat zmienia się bardzo szybko i rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do zaakceptowania, dzisiaj są czymś zupełnie naturalnym i nie wywołują niechęci. Oczywiście podstawą dobrze przeprowadzonych zmian jest wzajemne zaufanie stron. Dlatego pracodawcy planujący wdrożenie systemów telematycznych powinni zwrócić bardzo dużą uwagę na sferę edukacyjną oraz na zbudowanie takiej polityki wykorzystywanie monitoringu, która pozwoli pracownikom zaufać, że zbierane dane będą służyć tylko i wyłącznie osiąganiu wspólnych korzyści.

Źrodło: Finder.pl – Lokalizowanie GPS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here