Modelowanie procesów biznesowych – sporządzanie diagramu

0
2774

Model procesu biznesowego to przede wszystkim przedstawienie działań i zdarzeń, które występują w procesie biznesowym. Sam proces to uporządkowany przebieg następujących po sobie działań, które sa realizowane przez zdefiniowane jednostki. Ich efektem jest osiągnięcie założonego celu. Firma posiada wiele różnego rodzaju procesów zarówno tych ważnych, jak i tych mniej ważnych. Czasem procesy te są bardzo złożone.

Są na rynku firmy, które wdrażają strategię zarządzania procesami biznesowymi, w momencie, gdy je spisują, modelują lub wyznaczają odpowiednie cele. Czasem jednak temat procesów pojawia się w momencie, gdy zaistnieje nieprzewidziane zdarzenie, które zmusza zarząd do bardziej krytycznego spojrzenia na to, co się dzieje wewnątrz firmy. W niektórych firmach nie stosuje się żadnych pisanych zasad i wszystkie sprawy są załatwiane za pomocą rozmowy. Faktem jest jednak, że najczęściej każdy pracownik wypracowuje sobie dodatkowo swoje nieformalne procesy, by pracować znacznie efektywniej.

Każdy z tych modeli zarządzania jest inny, jednak bez wątpienia w każdym z nich sprawdzi się umiejętność modelowania i wizualizacji procesów. Także jest to umiejętność przydatna dla osób pracujących w marketingu i sprzedaży.

Istnieje kilka rodzajów procesów, które dzielimy na procesy główne, dotyczą one kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz procesów wspierających, które zapewniają wsparcie do realizacji procesów głównych.  Zanim zaczniemy modelowanie procesu bardzo ważne jest zebranie odpowiednich informacji. Najlepszym sposobem na uzyskanie najlepszego sposobu jest wywiad z pracownikami, analiza dokumentacji oraz procedur obowiązujących w firmie, a także obserwacja pracy w firmie. Modelowanie procesów wykorzystuje się podczas restrukturyzacji i zmiany organizacji, a także podczas wdrażania nowego produktu lub wprowadzania unowocześnień. Modelowanie ma za zadanie pokazanie lepszego zrozumienia wszystkich działań i powiązań pomiędzy nimi w konkretnym przedsiębiorstwie. Pokazuje także jakie elementy przedsiębiorstwa wymagają usprawnienia oraz daje możliwość wizualizacji szybszego wykrywania obszarów nieefektywnych.

Istnieje kilka jezyków, które służą do modelowania procesów. Każdy z nich posiada własnę graficzną legendę i swoje specyfikacje. Warto jednak pamiętać o tym, że podczas wizualizowania procesów nie ma czegoś takiego jak dobry czy zły diagram, są natomiast te które sa zrozumiałe dla większości i te niezrozumiałe. Podstawą jest więc logiczne podejście do diagramu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here