Kto nie musi robić audytu energetycznego?

0
120

Kto nie musi robić audytu energetycznego?

Kto nie musi robić audytu energetycznego?

W dzisiejszych czasach audyt energetyczny jest niezwykle ważnym narzędziem, które pozwala na ocenę efektywności energetycznej budynków i instalacji. Jednak nie wszyscy są zobowiązani do przeprowadzenia takiego audytu. W tym artykule omówimy, kto nie musi robić audytu energetycznego.

1. Małe przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i mają roczny obrót lub roczną sumę bilansową nieprzekraczającą 10 milionów euro, są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej, które mają na celu ułatwienie małym przedsiębiorstwom dostępu do rynku.

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne

Osoby prywatne posiadające budynki mieszkalne jednorodzinne również nie są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego. Jednak warto pamiętać, że audyt taki może być dobrowolny i pozwolić na identyfikację potencjalnych oszczędności energetycznych.

3. Nowe budynki

Nowo wybudowane budynki są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przez okres pięciu lat od daty oddania do użytku. Jest to związane z tym, że nowe budynki muszą spełniać wysokie standardy energetyczne i są już poddawane ocenie pod kątem efektywności energetycznej.

4. Budynki objęte innymi programami

Budynki, które są objęte innymi programami oceny efektywności energetycznej, takimi jak certyfikat energetyczny, nie muszą przeprowadzać dodatkowego audytu energetycznego. W przypadku takich budynków istnieją już narzędzia i procedury oceny efektywności energetycznej, które są wystarczające.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, kto nie musi robić audytu energetycznego. Małe przedsiębiorstwa, budynki mieszkalne jednorodzinne, nowe budynki oraz budynki objęte innymi programami oceny efektywności energetycznej są zwolnione z tego obowiązku. Warto jednak pamiętać, że audyt energetyczny może być dobrowolny i pozwolić na identyfikację potencjalnych oszczędności energetycznych.

Wezwanie do działania: Osoby, które nie muszą przeprowadzać audytu energetycznego to:

1. Gospodarstwa domowe o rocznym zużyciu energii mniejszym niż 10 MWh.
2. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) o rocznym zużyciu energii mniejszym niż 25 MWh.
3. Przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadziły audyt energetyczny lub wdrożyły system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001.
4. Przedsiębiorstwa, które są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Link tagu HTML: https://www.miasto-dialogu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here