Jak ograniczyć koszty produkcji w przedsiębiorstwach

0
2183

Podstawowym celem podmiotu gospodarczego jest generowanie zysków, czyli takie działanie, w którym rachunek przychodów jest wyższy od sumy rozchodów. Na jego podstawie ocenia się rentowność przedsiębiorstwa i przeprowadza jego wycenę. Zatem, aby zwiększyć zysk, należy obniżyć koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Do standardowych kosztów bezpośrednich, które w znaczący sposób rzutują na dochodowość jednostki, zaliczamy: koszty materiałów i surowców, energii i wody, wynagrodzenia pracowników, zużycie maszyn i sprzętu, koszty transportu oraz innych usług obcych, niezbędnych w procesie produkcji. Kosztami pośrednimi są: koszty ogólne zarządu, wydziałowe i koszty sprzedaży. Na ograniczenie kosztów produkcji i podniesienie intratności przedsiębiorstwa mają wpływ następujące czynniki:

Optymalizacja produkcji

Optymalizacja (łac. optimus – najlepszy) oznacza poszukiwanie najlepszego rozwiązania względem ustalonego, dopuszczalnego kryterium. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do szukania takich rozwiązań, których celem jest zwiększenie optymalności działania, czyli wzrost produktywności przy jednoczesnej obniżce kosztów operacyjnych. Dodatkowym kryterium optymalizacji jest obniżenie do minimum czasu realizacji zadania w ściśle określonych warunkach. Praktycznym celem optymalizacji jest doprowadzenie osoby decyzyjnej do podjęcia i wdrożenie najbardziej rentownego projektu. Jednym słowem optymalizacja to mniejsze koszty i krótszy czas realizacji, przy jednoczesnym wzroście produkcji.

Przykładem takiego modelu produkcji bez wątpienia jest system ERP. Udane wdrożenie takiego oprogramowania sprawia, iż cała produkcja i wszystkie procesy przedsiębiorstwa zarządzane są przez jedne spójny system informatyczny. Oczywiście samo wdrożenie systemu ERP nie zawsze powoduję optymalizację surowców. Na rynku oferowanych rozwiązań typowo pod ograniczenie kosztów produkcji, czyli minimalizację odpadów, czy optymalne wykorzystanie czasu pracy pracownika na próżno szukać. Takich rozwiązań i jeszcze dedykowanych dla konkretnej firmy nie ma.

Dlatego warto rozglądać się za oprogramowaniem, który jest otwarty na użytkownika. A więc można tworzyć i pisać własne komponenty, które po zaimplementowaniu są w pełni integralną częścią systemu ERP.

Minimalizacja odpadów

Aby zminimalizować odpady należy zapobiegać ich powstawaniu albo do minimum ograniczać ich ilość. Oznacza to, że przebieg produkcji musi polegać na efektywnym wykorzystaniu surowców, wody i energii. Ważnym czynnikiem jest również minimalizowanie substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska, których utylizacja znacznie zawyża koszty produkcji. Odpady poprodukcyjne można podzielić na surowce wtórne stanowiące przedmiot recyklingu, dzięki któremu przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów utylizacji (np. opakowania szklane lub aluminiowe, palety drewniane itp.) i odpady nie podlegające ponownemu przetwórstwu, przeznaczone do likwidacji. Reasumując – im mniejsza ilość odpadów, tym wyższy zysk przedsiębiorstwa.

Automatyzacja maszyn

Automatyzacja pozwala na osiąganie wyższej jakości wyrobów, dzięki mechanicznej powtarzalności produkcji według odgórnie ustalonego wzorca. Tym samym zmniejsza się ilość produktów wadliwych. Dzięki powtarzającym się czynnościom wykonywanym mechanicznie wzrasta wydajność produkcji, a jednocześnie zmniejszają się koszty generowane przez zatrudnianie osób fizycznych. Automatyzacja procesów podnosi również poziom bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Roboty zastępują ludzi na stanowiskach, gdzie występują trudne warunki pracy, np. wysoka temperatura, szkodliwe wyziewy, hałas. A zatem, automatyzacja również przyczynia się do ograniczenia kosztów produkcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here