Decyzja o poddaniu się badania sprawozdań finansowych – informacje

0
1360

Badanie sprawozdań finansowych dla niektórych spółek jest obowiązkowe według przepisów prawnych, lecz dla wielu pozostałych jednostek jest to indywidualna decyzja ich zarządu. Warto zapoznać się z informacjami, jak przebiega badanie sprawozdań finansowych i dla kogo jest to wymóg.

Kto powinien poddać się badaniu sprawozdań finansowych?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czy powinien przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych. Część firm nie wie, że jest zobowiązana poddać się badaniu biegłemu niezależnemu rewidentowi, który oceni funkcjonowanie firmy i jej rachunkowość.

Ustawa o rachunkowości wskazuje na spółki, dla których jest wymóg poddania się badania sprawozdań finansowych. Są nimi: banki, zakłady ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji; jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; spółki akcyjne (oprócz spółek, które są na dzień bilansowy w organizacji).

Konieczność poddania się badaniu muszą również te spółki, które spełniły chociaż dwa z podanych warunków: średnio na rok zatrudniono przynajmniej 50 osób na pełny etat; suma aktywów wynosiła rocznie przynajmniej 2,5 mln euro, przychody netto wynosiły rocznie przynajmniej 5 mln euro.

Jak wygląda praca rewidenta?

Rewident jest wybierany przez radę nadzorczą lub zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy. To zadanie wykonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki. Według prawa zarząd spółki nie może dokonać wyboru audytora.

Niezależny biegły rewident musi wystawić pisemną opinię po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym. Stwierdza on, czy rachunkowość spółki była poprawnie prowadzona pod względem prawnym. Kontroluje także, czy przedstawiony wynik finansowy zgadza się z wynikiem rzeczywistym.

Zalety poddania się badaniu sprawozdań finansowych

Istnieją trzy kluczowe zalety, które wpływają na decyzję spółek o przeprowadzeniu badania sprawozdań finansowych (jeśli nie jest to dla nich wymóg). Jedną z nich jest potwierdzenie prawidłowości raportowanych danych w sprawozdaniu finansowym.

Drugą podstawową zaletą jest sprawdzenie systemu spółki i jego funkcjonowania. Biegły rewident może ocenić, czy jednostka sprawnie działa, czy nie posiada widocznych niedociągnięć.

Trzecią zaletą sporządzania sprawozdań finansowych jest budowanie zaufania wśród klientów, którzy zamierzają skorzystać z usług danej spółki.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here